Validita a reliabilita

Tyto dva pojmy se vyskytují společně u testování či zkoumání různých jevů. Ke zkoumání můžeme používat různé metody, nicméně musíme rozhodnout, která metoda je nejpřínosnější k dané validitě. Pokud nevíme jakou metodu jsme použili, nebo jaká metoda byla použita při výzkumu, nemůžeme vlastně vůbec určitě jeho validitu.

Reliabilita neboli spolehlivost je míra, která nám určuje zda jsme spolehlivě testovali daný předmět. Realiabilitu můžeme určit tak, že srovnáme výsledky více testů či výzkumů. Pokud budou výsledky výrazně odlišné, reliabilita, spolehlivost výzkume je nízká. V opačném případě, kdy jsou výsledky podobné jde o reliabilitu vysokou.

Pokud potřebujeme spolehlivost testu zvýšit, měli bychom zvýšit počet položek v našem testu.

Validita a reliabilita nám tedy dokazuje, že hodně záleží na tom, kdo test vytvářel a zda má schopnosti odhalit to co se má opravdu testovat a zda je to testováno spolehlivě. Proto se může stát, že zkoumaný předmět bude mít různé výstupní hodnoty, podle toho, jakým způsobem byl testován.