Validita stránek

Pokud chcete mít vaše stránky co nejlépe zpracované, neměli by jste zapomínat na to, aby jste je měli validní. Validita stránek sice v dnešní době není příliš preferovaná a není to pro většinu webmasterů prioritní vlastnost, nicméně by se neměla opomínat. Jestliže jsou stránky validní, znamená to, že máte v celém zdrojovém kódu správně napsány tagy, vyplněny lomítka nebo např. ukončovací znaky. Ke otestování validity stránky slouží speciální validátory, které porovnají váš kód se standardy programovacího (či značkovacího) jazyka, který používáte a určí, zda jsou v kódu chyby nebo je validní.

Validita je důležitá především pro vyhledávače, kteří nemusí všechny prvky stránek zobrazit správně, pokud jsou stránky nevalidní. Existuje také spousta malých a neznámých prohlížečů, pro které může být nevalidita mnohem větším problémem než pro dnešní nejpoužívanější prohlížeče. Ty jsou totiž schopné drobné chyby v kódu přeskočit a zobrazit správně i nevalidní stránky.

Mít validní stránky není dobré jen pro prohlížeče, ale také pro vyhledávače. Ti používají své roboty k procházení jednotlivých webů a pokud narazí na chybu v kódu, můžou stránky špatně zaindexovat.

Paradoxem je, že většina velkých webů nemá svoje stránky validní. V dnešní době je totiž nevýhodné pro větší weby hlídat si validitu svých stránek. Validita by neměla mít vlastně žádný vliv na pozici ve výsledcích vyhledávání, protože jde pouze o formu stránek, nikoliv o kvalitě jejich obsahu.

Validita testů

Při vytváření testů by se nemělo zapomínat na to, aby testy opravdu zkoušeli to, co je předmětem testu. Testy by měli jednak testovat odpovídající znalosti, ale nejen to. Měli by také reálně vyhodnotit zda ten, kdo vyplňoval test zvládá dané téma. Právě tato míra se nazývá validita testů a je to jeden z klíčových faktorů, ovlivňující kvalitu testu.

Existuje několik druhů validity, podle toho, na co se zaměřuje.

  • Obsahová
  • Souběžná
  • Konstruktová
  • Inkrementální

Obsahová validita určuje, zda testované informace byli relevantní k tomu, co daný účastník test studoval a co by měl umět a také s tím, co se skutečně vyučuje.

Souběžná validita srovnává výsledky testu s dalšími prostředky, které zkoumají znalosti v daném oboru (například vysvědčení, podobné testy).

Konstruktová validita, jak moc test měří i vlastnosti žáka, jeho schopnosti či charakter. Inkrementální validita ukazuje, zda je naše metoda testování nějak přínosná. Přináší toto testování opravdu nějaký užitek, nebo je to nepoužitelné?

Test je validní v tom případě, že opravdu testuje to co má být testovány a jeho výsledky odpovídají tomu, co měl mít testovaný nastudováno, tedy vlastně to co se vyučuje.Zde je místo pro Vaše názory a komentáře...

(Vyplňte)

(Vyplňte)